Finanţare

  • REDIRECŢIONEAZĂ 2% din impozitul pe venit către GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ALPBACH ROMȂNIA pentru a susţine proiectele noastre si a facilita prezenţa tinerilor români la Forumul European Alpbach 2014!

Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizaţie non-guvernamentală (asociaţie, fundaţie etc.) doreşte. Practic in acest fel dvs. transmiteţi statului modul în care doriţi să fie cheltuită o parte din impozitul dvs. pe venit. Redirecţionarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv. Suma NU reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental.

Daca doriţi ca, prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-ati plătit statului pentru salariul din anul 2013, să sprijiniţi activitatea IGAR, vă rugăm să urmaţi următorii paşi, până la data de 1 Mai 2018:

Pasul 1:
a) Persoanele cu venituri doar din salariu: Descărcaţi de aici formularul 230.
b) Persoanele care au avut alte venituri în afara salariului: Descărcaţi de aici formularul 200.

Pasul 2:
Completaţi cu datele personale doar unul din cele două formulare de mai sus, în funcţie de situaţia în care vă aflati. Formularul se completează de mână, în două exemplare, dintre care unul rămâne la dvs. cu numărul de înregistrare primit la depunere de la administraţia finanţelor publice.

a) Formularul 230 (venituri doar din salarii): Completaţi cu datele de identificare (pct. I) şi semnatură. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu a fi completate (se completează doar dacă este cazul).
b) Formularul 200 (alte venituri decât salariale): Citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut.

ATENŢIE Daca nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit, puteţi lăsa căsuţa necompletată, deoarece, conform. art. 84, alin. 3 din Codul fiscal: “…Organul fiscal competent are obligaţia calculării, reţinerii si virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat …

Pasul 3:
Depuneţi formularul direct la registratura organului fiscal sau trimiteţi formularul prin poştă, cu scrisoare recomandată, la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu sau la Administraţia Finanţelor Publice corespunzătoare sursei de venit (de ex. adresa companiei/instituţiei angajatoare).

Adresele Administratiilor Financiare Publice le găsiţi AICI.

Datele Grupului de Iniţiativă Alpbach România de completare a formularelor sunt următoarele:

Denumire entitate nonprofit: Grupul de Iniţiativă Alpbach România (IGAR)
Cod de identificare fiscală a entitătii non-profit: 31848346
Cont bancar (IBAN): RO 85 BACX 0000 0008 8295 7001

Daca doriţi mai multe informaţii în legătură cu această procedură vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: ig.alpbach.romania@gmail.com

  • OFERĂ SPRIJIN FINANCIAR (DONAŢIE sau SPONSORIZARE)

Pentru sprijinul dumneavoastră financiar vă suntem extrem de recunoscători.
Puteți susține Grupul de Iniţiativă Alpbach România printr-o donație în oricare din conturile bancare:

  • cont în RON: RO85BACX0000000882957001
  • cont în EUR: RO58BACX0000000882957002

Conturile bancare listate mai sus au ca titular Grupul de Iniţiativă Alpbach România (cod fiscal 25219546) și sunt deschise la, UniCreditŢiriac Bank, Rosetti Branch, cod SWIFT